Hvad er musikteori?

Musikteori er mange ting. Rigtig mange ting! Først har vi nodelæsning. Ikke så meget at spille fra noder, men mere at lære at forstå hvordan nodesystemet er opbygget, så det bliver nemmere at bruge noderne når man spiller.

I noderne forekommer også mange andre tegn end noder, og dem skal man jo også lære at kende efterhånden. Der er tegn som viser om man skal spille kraftigt eller svagt, spille tonerne tæt sammen eller adskilt, spille langsommere eller hurtigere, og mange andre ting.

Når man har spillet i flere år kan man også begynde at lære om hvordan musikken er lavet, hvordan en akkord er opbygget, hvordan akkorder passer sammen teoretisk og meget andet. 

I musikskolens teoriundervisning kommer vi ikke ind på de medst avancerede ting, men du kan få meget glæde af at følge med i undervisningen og øvelserne.